Totaldrift

Image

Arealforvaltning og rådgiving

Totaldrift av areal (ett- eller flerårige avtaler). Alt nødvendig arbeid utføres, fra gjødselplanlegging via våronn, markvandring osv. til å levere avlingen på mottak

Ta kontakt med oss for et uforliktende pristilbud